INTEGRITETSPOLICY


Varför ska jag läsa denna policy?


Denna policy beskriver hur Bright Side of Life AB (brightsideoflife.se) org nr 559279-0934 samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.Vilken information samlar ni in om mig?


Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

Email 

Namn

Kontaktuppgifter

Samt vilka tjänster du köptHur kommer ni använda min information?


Informationen om dig är till för att kunna förse dig med informationsutskick och betalningsinformation.

Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Vi lämnar inte dina uppgifter vidare, förutom till leverantörer som är personuppgiftsbiträden, t ex bokföringsfirma och nyhetsbrevstjänst.

Vi behåller endast mailkonversationer så länge vi har pågående kommunikation men vi sparar ett register bestående av namn, epost, telefonnummer och vilken kurs du köpt.Vad är mina rättigheter?


Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post: johanna@brightsideoflife.se Om du vill lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten så kontaktar du dem.