BARNYOGA

Du är fantastisk precis som du är!

"Det har jag aldrig provat tidigare, så det klarar jag helt säkert"

Pippi Långstrump

BARNYOGA


Vad är barnyoga?

Barnyoga är ett verktyg för att hjälpa barn till bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt. Stress upptäcks redan i unga åldrar och yogan kan hjälpa barn att lära sig identifiera och minska oro och stress. 

Det som skiljer yoga från övriga gymnastiska övningar är fokuset på andningen. Genom att öva på att observera andetaget så kan vi lära oss att påverka andningen positivt. Ett mer balanserat och medvetet andetag hjälper oss att balansera det autonoma nervsystemet som påverkar både vår kropp och våra känslor.


Yogaklasserna består av olika andningsövningar, yogasagor med  olika teman och stärkande affirmationer  och avslutas alltid med en stunds avslappning. 


Självkänsla & Självförtroende

Yogan stärker barns självkänsla och självförtroende. Genom att ge barnen en paus, en tid och plats till att få lugna ner sig och känna efter hur de mår, ger vi dem en grund för att förstärka kopplingen till dem själva. Enkelt kan man säga att självkänsla är barnets inre trygghet och tillit till sig själv medan självförtroendet är barnets tillit till sin egen förmåga. Vi övar på båda under en yogaklass.


 Tacksamhet & Acceptans

Våra hjärnor är utvecklade för att upptäcka faror och hot. Det är för att skydda oss. Men denna förmåga gör även att vi människor kan ha lättare att fokusera på det negativa som händer oss och det som vi upplever som negativt om oss själva. Vi kanske lätt hamnar i tankar som "Jag kan inte" eller "Jag duger inte" eller "Jag är sämre än alla andra". Att lägga märke till negativa saker är alltså naturligt för oss, men vi kan välja att öva oss på att också lägga märke till det positiva som hela tiden händer och finns runt omring oss. Med yogan kan vi öva oss på att uppmärksamma våra styrkor och få känna tacksamhet för allt det härliga som finns och händer oss. Och samtidigt träna oss på att acceptera saker som de är utan att värdera eller döma.


Självmedkänsla & Medkänsla

Självmedkänsla är att vara snäll mot sig själv och att våga stå upp för sig själv samt sätta sunda gränser. Vid t.ex. hård självkritik reagerar vår kropp som om vi utsätts för ett yttre hot. Vårt "Kamp- och flykt- system" går igång och vi får en stressreaktion. När vi istället är vänliga mot oss själva börjar kroppen utsöndra oxytocin och endorfiner som gör att vi mår bra och lugnar hjärtrytmen. 

Medkänsla är att känna empati för andra men den innehåller också en önskan om att vilja lindra smärtan som drabbat vår medmänniska. 


Allt detta vävs in i barnyogaklasserna på ett anpassat och lekfullt sätt i kombination med sagor och fantasi. 


En fråga som kan dyka upp i barnyoga sammanhang är "Är yoga religion?" Om du är nyfiken på att veta svaret på den frågan så klicka dig vidare här nedanför.


 

Sagt av barn om BARNYOGA

Det är lugnande, man kan bara vara sig själv, inget är rätt och fel med yogan.

Det är avslappnande och skönt.

Det är enklare att somna.

Jag har lärt mig olika sätt att andas för att slappna av, jag använder det när jag ska sova.

Deltagare 9 år

När jag kommer till yogan är jag alldeles sprallig i magen men sen blir jag lugn. 

Jag sätter mig på mattan och då blir jag mindre sprallig.

En gång gjorde vi rörelser till en sång. Vi sjöng "I am happy I am good"

Det var härligt!

Deltagare 10 år

Avslappningen är så skön, det är lugnt och man blir lugn.

Jag längtar till yogan.

Vi fick sjunga och rita, det var roligt. 

När jag blir stor ska jag bli yogalärare, för då kan jag göra yoga varje dag

Deltagare 5 år

Sagt av föräldrar

Barnyogan ger mitt barn ett utrymme för stillhet och andrum i en annars ganska jäktad vardag. Mina barn spenderar en stor del av sin fritid framför sina skärmar och ges sällan tillfälle till att ”bara vara”, att lyssna och känna efter inåt. De möter ett ständigt flöde av information under hela sin vakna tid och har många budskap att ta ställning till. Yogan känns som ett avslappnat alternativ till andra aktiviteter som utifrån mitt perspektiv ofta förenas med krav på prestation. Givetvis har yogan även fysiska fördelar som att stärka balans och koordination men jag ser den meditativa delen som mest givande för just mitt barn.
Jag kan varmt rekommendera Johannas barnyoga. Johanna är en varm, lekfull, öppen och trygg lärare. Jag har stort förtroende för henne.

Karin

Jag tror det är nyttigt för min dotter att lära sig vara närvarande i stunden och bara vara med sig själv utan en massa yttre intryck. De blir så matade med information från alla håll idag att de behöver lära sig stänga av inflödet för att kunna få återhämtning. 

Michaela

Jag tycker det är jättebra att mitt barn får en stund av lugn och stillhet som hon inte ger sig själv annars. Jag tror hon behöver det, annars är det full fart hela tiden.

Åsa

unsplash