Är yoga religion?

Det korta svaret är NEJ.

Yoga är inte religion. 


Yoga kan ses som ett hälsosystem som utövas av människor från många olika trosinriktningar och som även kan vara helt sekulariserat.

Yoga har en empatisk och holistisk människosyn och menar att vi alla duger precis som vi är. Genom att ta hand om oss på alla plan; fysiskt, mentalt och själsligt så kan vi bidra till en bättre värld.


Däremot härstammar yoga från filosofi som också var grunden för några av
östs stora religioner. Därför kan en del yogalärare prata om yogans historia
och filosofi utan att den är ett föremål för tillbedjan. Den yoga vi praktiserar
idag är fristående från all religion.

Barn- & Tonårsyoga från Barnyoga.com är helt fri från religiösa inslag.


Yoga ser på hela människan som en holistisk enhet snarare än att dela in det fysiska, känslomässiga och mentala i olika delar.

Något som passar barn och tonåringars utveckling mycket bra. Barnyoga.coms metod består av en kombination av andning, rörelse, medveten närvaro och avslappning som påverkar nervsystemet och hjärnan ”nedifrån och upp" och lugnar områden som ofta är överaktiverade framförallt i tonåren.
Med yoga får deltagarna lära sig att tyda kroppens signaler för att på egen hand kunna sänka t.ex. ett stresspåslag, hantera starka känslor och förlänga reaktionssträckan.

Om du blir nyfiken på att veta mer så läs gärna en skrivelse som Barnyoga.com tagit fram med syfte att informera om vad yoga för barn och tonåringar är för något.